Progit
vil
alltid
være
et
lite
hjem
for
landets
dyktigste
utviklere.

Vi er et konsulenthus som dyrker hver ansatt, slik at hver og en kan bli best på det de liker best. Resultatet er kunder som får hjelp av utrolig motiverte eksperter.
Et nettbrett med en plante som vokser ut av skjermen
En ansatt som sitter på en islandshest
Ansatte som smiler
Progits egne kaffebønner

Hos oss velger de ansatte kundene, ikke omvendt.

Vi jobber for at ansatte selv skal velge hvordan de vil spesialisere seg, og hvilke prosjekter de vil jobbe på. Om det er databaser, systemarkitektur eller frontend er ikke så viktig. Vi lar deg vokse på egne vilkår og gir deg frihet til å vise hva du er god for.

Alle trenger et godt miljø for å blomstre.

Vi går inn som individer hos kundene våre, men er aldri alene. Vi er en liten bedrift, og alle skal kjenne alle. Et godt miljø burde være en selvfølge, men realiteten er at det er krevende å få til. Vi tar det ansvaret seriøst, balanserer arbeid og fritid, og investerer i næring for både sjelen og hjernen.

Les mer om hva som skjer i Progit

Ansatte i Progit

Litt om hvem vi er, og hva vi kan.

Selv om vi kan velge våre egne prosjekt er man aldri alene. Vi ønsker å være en liten bedrift nettopp for å bevare personlige relasjoner. Som individ har man sine styrker og svakheter, men som et fellesskap kan vi støtte oss på hverandre når det trengs.

Les mer om folka

Slå røtter blant folk som bryr seg om teknologi. Og hverandre.

Å dyrke frem eksperter er krevende, men vi har rom for flere. Vi skaper muligheter for hver enkelt, men forventer at man griper sjansen og tar ansvar. Vi leter etter folk som vet det alltid er mer å lære. Folk vi kan ha det gøy med, og som ikke tar seg selv alt for seriøst.

La oss jobbe sammen