Om
du
ser
etter
jobb
eller
hjelp,
er
det
uansett
hyggelig
å
begynne
med
en
kaffe.