Miljøsertifisering

Progit har siden slutten av 2023 jobbet med å bli miljøsertifisert, og i skrivende stund kommet et godt stykke ut i prosessen. Mange lurer sikkert på hvorfor et lite IT-konsulentselskap der de ansatte stort sett jobber på kontor, skulle prioritere å arbeide med dette? Forklaringen er todelt. På den ene siden har staten begynt å prioritere klima og miljø i offentlige anskaffelser, slik at det å være miljøsertifisert gjør det lettere å vinne anbud. I enkelte anbud er det også et eksplisitt krav. I tillegg er det i Progit som andre steder engasjement blant de ansatte for å ta miljøvennlige grep i hverdagen, og tiltakene som gjøres i forbindelse med sertifiseringen vil lede til en grønnere hverdag både for selskapet og de ansatte.

Miljø betyr mye for mange forskjellige mennesker, og mange vil tenke først på å redusere CO2-utslipp når de hører miljøsertifisering. Miljøfyrtårn, som er sertifiseringen Progit har valgt, legger derimot vekt på mer enn bare klimautslipp i sin sertifisering. Mer spesifikt legges det vekt på både arbeidsmiljø, klima og miljø. Arbeidsmiljø innebærer at alt er i tråd med arbeidsmiljøloven og at de ansatte har det bra både fysisk og psykisk. Klimadelen av sertifiseringen innebærer kartlegging av både energibruk og utslipp fra reiser. Til innebærer miljødelen at man skal redusere avfallsmengden og gjøre miljøvennlige innkjøp.

For å bli miljøsertifisert kreves det at man tilfredsstiller en rekke krav innen de nevnte temaene. Disse kravene varierer fra bransje til bransje, men Progit som en liten kontorbedrift sertifiseres etter felleskriteriene. Det vil si har vi færre krav enn det en bedrift som driver med produksjon ville hatt. Kriteriene kan leses i sin helhet, men er satt sammen av ganske konkrete krav som at ansatte skal kurses i førstehjelp og at man skal legge til rette for at de ansatte skal kunne reise miljøvennlig til jobb, og krav som at virksomheten lage en analyse over hvilke aktiviteter som er mest vesentlige for miljøpåvirkningen og i hvor stor grad de kan endres på.

Som en del av prosessen kreves det at man har en godkjent konsulent som kan kurse oss gjennom prosessen. Vi har valgt å gå for et digitalt e-læringskurs som kan gjennomføres når vi selv har tid, samt at konsulenten vår svarer på spørsmål underveis. I tillegg ser vår konsulent over arbeidet vårt etterhvert som vi kommer lenger ut i prosessen, og kommer med tilbakemeldinger. Når kurset er ferdig og alle kriteriene skal være tilfredsstilt vil vi få besøk av en sertifisør som skal vurdere om vi fyller kravene. Prosessen slutter dog ikke der. Miljøfyrtårn krever kontinuerlig rapportering av data og vurdering av hvordan tiltakene våre fungerer. Med andre ord krever miljøsertifisering arbeid med kontinuerlig forbedring.

Vi er nå kommet godt i gang med prosessen, og har lagt bak oss arbeidet med å kartlegge hvordan Progits arbeid påvirker klima, miljø og arbeidsmiljø, samt hva som mangler for at vi skal tilfredsstille kriteriene. Dette har munnet ut i en virksomhetsanalyse(vist under) og nøkkeldata for 2023. Ingenting av dette er dog satt i stein og dersom man har innspill til Progits miljøarbeid er det bare å sende til hei@progit.no.